Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Прогресорите и Странниците

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1987
Повече информация

Съдържание

Обитаемият остров [Обитаемый остров] (прев. Георги Георгиев) – стр. 9
Бръмбар в мравуняка [Жук в муравейнике] (прев. Милан Асадуров) – стр. 227
Вълните усмиряват вятъра [Волны гасят ветер] (прев. Милан Асадуров) – стр. 363