Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Краят на вечността (Библиотека "Галактика" 30)

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1981
Повече информация

Авторът изследва какво би се случило, ако група хора се сдобие със способността да "редактира" грешките на другите, като променя миналото им без тяхното знание и с мисълта, че прави това за тяхно добро. В романа ясно проличава субективността на понятията Добро и Зло и се очертава необходимостта както от правилни, така и от погрешни решения в живота на човека.