Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Галактическа болница

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1984

Джеймс Уайт е от средното поколение американски фантасти и името му се нарежда сред имената на утвърдените автори в този жанр. Действието на романа „Галактическа болница“ се развива в една космическа станция. Тук освен хора от планетата Земя работят като лекари, сестри, психолози и инженери и представители от други високо развити цивилизации. Всички те в своята дейност се ръководят от една обща и високохуманна идея — винаги и навсякъде със себеотрицание да оказват помощ на всяко живо разумно същество, щом то се нуждае от нея. Пренесена в нашия свят, тази идея олицетворява борбата на прогресивните сили срещу силите на расизма и дискриминацията.