Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Чоки

Тази книга е заета до 20.11.2017
1979

Чудесен разказвач, класикът на съвременната английска фантастика Джон Уиндъм (1903–1969) е съумял пластично да изгради както реалните образи в романа, така и фантастичния, непобиращ се в нашите представи образ на Чоки. Романът носи художествена наслада с влизането си в един иреален свят и познания за несъвършенството на човешките добродетели.