Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Походът на Александър

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2015
Милениум
Повече информация

Античният свят не е същият след битката при Гавгамела през 331 г.пр.Хр. Четиридесетхилядна македонска пехота надвива тройно по-многочислената армия на Дарий I и запраща непобедимата Персийска империя в небитието на разрухата и забравата.

Как става възможно това и какви поуки за съвременността крие победният поход на Александър Велики?