Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Един ден на Иван Денисович

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1990
Интерпринт

Съдържание: 

1. Един ден на Иван Денисович / Одинь день Ивана Денисовича, 1963
2. Матрьонината къща / Матрёнин двор, 1963
3. Захар Торбата / Заха`р Калита, 1965
4. Великденско кръстно шествие / Пасхальный крестный ход, 1966
5. Колко жалко / Как жаль, 1965
6. Дясната ръка / Правая кисть, 1960

Лагерните си премеждия Солженицин описва първо в повестта „Един ден на Иван Денисович“. Тя излиза през 1962 г. в сп. „Новый мир“ с личното разрешение на съветския лидер Никита Хрушчов, повел борба с „култа към личността“ на Сталин. Повестта е посрещната с възторг от критиката, която я сравнява със „Записките от мъртвия дом“ на Достоевски. Разказът „Дясната ръка е написан през 1960 г. по истински случай, когато авторът е лежал в раковия диспансер в Ташкент. През 1965-а е бил предложен на няколко съветски списания. Отхвърлен е. Разпространяван чрез „Самиздат“. Публикуван е чак през 1990 г. в сп. „Дружба народов“.