Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

dВЕРСИЯ II. Оръдия за масово овластяване

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2017
dВЕРСИЯ

dВЕРСИЯ е платформа за независима лява публицистика – безплатно тримесечно електронно списание за социални, политически и културни анализи, фотография и непопулярни гледни точки.