Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Анхели. Бащата на чумавите

Тази книга в момента не е налична.
2017
Сонм

Основание за възобновяване на българското издание от 1925 г. на романтическата поема „Анхел"и (1838) на Юлиуш Словацки - ключово произведение на Полския романтизъм - е конгениалният превод на Дора Габе. Наред с преводаческия талант актуализирането на естествената връзка между романтическа и символистическа образност допринася за създаването на превод, еквивалент на оригинала.

Не по-малко ценен е Уводът на проф. Боян Пенев. В досега непубликувания повторно предговор поезията на Юлиуш Словацки, заедно с музиката на Фредерик Шопен, се схваща като еманация на полската душа. Доайенът на българската полонистика чертае творческия портрет на романтика и определя понятийната и образната доминанта в поезията му - „абсолютната духовност”.

Наред с възстановеното издание на „Анхели”, което през 1925 г. излиза като част от създадената от проф. Боян Пенев „Полска библиотека”, настоящата книга включва още два текста: поемата „Бащата на чумавите” (1839) в редактиран превод на поета и преводача Найден Вълчев и заключителната студия „Изток-Изток“ на проф. дфн Калина Бахнева