Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Знаците на зодиака (Библиотека "Галактика" 97)

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1988
Повече информация

Олга Ларионова е една от малкото писателки, посветили се изцяло на научнофантастичния жанр. Видна представителка на ленинградската школа в съветската фантастика. За нейния авторски почерк са характерни оригиналните конструкции, увлекателната романтична сюжетност, добре премерената сплав от остроумна ирония и изящен лиризъм. Ала онова, с което тя печели значително пред своите събратя фантасти, е проникновеното реалистично изображение на фините душевни промени у героите, дискретният психологизъм в творчеството й. А тъкмо психологизмът, интересът към вътрешните противоречия на личността са рядък гост в научната фантастика.