Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Онирофилм (Библиотека "Галактика" 13)

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1980

Италианската научна фантастика има своя специфика. Тя е преди всичко социална, с оптимистично-хуманен, а при някои от авторите и твърде философски тон. Сборникът представя на българския читател разкази от най-популярните, съвременни италиански писатели фантасти: Итало Калвино, Лино Алдани и др.