Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Тревожни симптоми няма (Библиотека „Галактика“ 14)

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1980

Къде се крие тайната на големия успех на този лиричен автор, надарен с голямо майсторство и дълбок психологизъм, започнал писателската си кариера твърде късно, едва на 52-годишна възраст? Може би в огромното разнообразие от теми, които той третира, или във владеенето до съвършество изкуството да се правят сюжети, да се плетат интриги, да се моделират герои? Всяко негово произведение е завършена великолепна история, където с голям професионализъм той използува всички възможни обрати на събитията.