Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Изваяние (Библиотека „Галактика“ 28)

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1981

„Изваяние“ е книга, писана сякаш в състояние на духовно опиянение. Само така можем да си обясним неограничената свобода на въображението и интелектуалната й разкрепостеност.

Авторът ни поразява с въображението си. Странната история на момичето-книга Офелия позволява на Гор да навлезе в тайните на Красивото и Доброто, да разсъждава за живота и смъртта.