Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Червената звезда (Библиотека "Галактика" 51)

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1984

С удивителна прозорливост още в далечната 1908 година, в зората на първата в света социалистическа революция, Александър Богданов рисува реалистичен и правдоподобен модел на едно комунистическо общество, очертава облика на новия човек с качествено различен светоглед и нравственост.

Този роман, появил се и в зората на научнофантастичния жанр, е удивителен и с това, че третира онзи проблем от научнофантастичната литература, който по-късно ще стане основен в жанра — проблема за контакта между различните цивилизации.