Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Невидимият кръг (Библиотека "Галактика" 67)

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1985

Сборникът „Невидимият кръг“ включва осем разказа, обединени от една обща тема — междузвездни пътешествия и открития. Но обстановката, в която авторът разполага своите герои, свръхмодерната техника, която те използват, са само фон, на който ярко и задълбочено се разкриват човешките съдби и характери, сложните човешки взаимоотношения.

Написани увлекателно, разказите завършват едва ли не неочаквано, предизвиквайки читателя да доразвие оригиналната авторова идея.