Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Кутията на Пандора (Библиотека "Галактика" 95)

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1988

Вайс е представител на младото поколение чехословашки фантасти. Той е роден през 1946 година в Прага. Дълго време се е занимавал с журналистика, а от няколко години работи в издателство „Млада фронта“.

В своите разкази той размишлява за бъдещето на човечеството, за неговите социални и етични проблеми. Фантастиката на Вайс не е ограничена от строгите рамки на науката, но безспорно корените й, обогатени от оригиналните и остроумни прогнози на автора, трябва да се търсят именно там.