Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Бъдеще несъвършено

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1989

Как ще живеем, ако не спре престъпното замърсяване на околната среда? Дали съвършената техника може да осигури истинско благополучие на човечеството? И в какво би се превърнало безметежното, „щастливо“ съществуване, ако в него освен проблемите липсват и стремежи? Рисувайки картината на едно безрадостно бъдеще, известният испански фантаст Д. Сантос (роден 1941 г.) внушава — не бива несъвършенствата на днешния свят да станат единствена алтернатива на нашето утре?