Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Апикис

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1990

Курд Ласвиц живее и твори през втората половина на миналия и първото десетилетие на нашия век. Следвал е природознание и философия. До края на живота си работи като гимназиален учител. Може би затова редом с проницателния и духовит разказвач навсякъде присъствува и ученият, чиято прецизност, мисловна дълбочина и охота за повествуване насърчават раждането на една нова литературна форма — научната фантастика. Творчеството му, очаровало неговите съвременници преди почти сто години, привлича и днес с неотслабваща сила.