Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Паноптикум на стари криминални случки (Библиотека „Галактика“ 16)

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1980

„Паноптикум на стари криминални случки“ е пъстра колекция от увлекателни и забавни истории от практиката на пражката полиция от времето, когато детективите са носели черни бомбета и войнствено стърчащи мустаци, всеки ги е познавал веднага, но и те са познавали всички, така че е нямало защо да се крият. От времето, когато джебчиите са черпели с грог детективите, защото са смятали за свой дълг да се грижат за тези, които отговарят за тях.