Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Голгота и възкресение

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2003
Софи - Р

Основател и пръв ръководител на центъра за социологически изследвания на младежта (1968), на лабораторията за изследване на политическия живот на българина (1981), на института за българска политика (2001).

Инициатор за създаването на специалността “политология” в Софийски университет (1986), с най-голям личен принос за нейното институционално и научно изграждане и утвърждаване като университетска наука. Пръв ръководител на катедрата по теория на политиката (1986).

Ректор на Софийския университет (1985-1989).

Автор на 12 монографии, между които “Политика – теория и история”(1985), “Политология”(1993), “Теория на политиката”(2000). Публикувал е много студии и статии в научния и периодичния печат.