Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Леонардо да Винчи: Разказ за художника

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1980

Кенет Кларк е написал книгата след дългогодишно подробно и проникновено изучаване на Италианския ренесанс и на живота и творчеството на Леонардо. Той проследява развоя на твореца предимно като човек на изкуството, отделяйки сравнително малко място на останалата му богата дейност.
Прочела книгата на Кларк и видяла повече или по-малко репродукции и оригинали на Леонардо, публиката ще може да проникне дълбоко в едно творчество, представено с разбирането на задълбочен и чувствителен изследовател, който си служи не с изрази на похвала, а с прецизност на голям познавач и с научна диференциация на строг специалист.