Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

От Гомулка до Квашневски и от Живков до Първанов. Спомени на преводача

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2010

Божко Божков (род. 1937 г.) е преводач от полски език с огромен опит. Дълбоките му познания и умения в областта на полския и българския език го правят незаменима част от всички по-сериозни срещи на високо ниво между български и полски официални лица. В книгата си разказва за създаването си като преводач, за срещите си с популярни личности от политическия, икономическия и културния живот на Полша и България, както и за опита си в културната администрация на нашата държава. Мемоарите са изцяло финансирани и препоръчвани от Полския институт в София.