Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Упражнения по стил

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1990

Книгата съдържа: 

* "Зази в метрото"; 

* "Упражнения по стил";  

* Избрана поезия.