Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Докладът на Гавриил

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2010
Парадокс
Повече информация

Не са пръв път хората изкарваха Господ от кожата му. Той ги беше дарил с всичко. На първо място със съществуването им, въпреки че към края вече се питаше дали беше сторил добро като ги извади от небитието.
Сега се изкушаваше да ги остави сами. Замисляли ли сте се какво ще стане, когато Той изведнъж откаже да поодържа Вселената, когато Земята спре да се върти и времето спре?
Бог накара да повикат архангел Гавриил, който вече многократно му беше служил като пратеник сред хората.
За пореден път Гавриил се спусна на Земята и се настани при мен. И за да се опитам да спечеля благосклоността на Всевечния, написах заедно с него доклада, който носи неговото име.