Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Нови римски разкази

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1977

"Нови римски разкази" се явяват като продължение на излезлите преди тях "Римски разкази". Моравия използва талантливото си перо да опише хората от народа: шофьори, дърводелци, прислужнички, неуспели артистки, перачки, келнери и др. Срещайки героите на Моравия по улици и площади, по градини и плажове, читателят се запознава с Рим - вечния град, с неговите паметници, паркове, ресторанти.