Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Безсмъртие

Тази книга в момента не е налична.
2007
Колибри
Повече информация

Романът е замислен като критика на западно-европейската цивилизация на XX век, през който според автора човекът става все по-повърхностен.

Основните герои са сестрите Агнес и Лаура и Пол, съпругът на Агнес, който след смъртта ѝ ще се ожени за Лаура. Още преди автомобилната катастрофа, в която загива, Агнес постепенно се откъсва от света, така сякаш иска да отстъпи мястото си другиму. След смъртта ѝ това място бива заето от сестра ѝ.

Кундера набляга на разликата между Аза и образа на Аза, които са двете съставки на индивида. Ако Азът е смъртен, то образът може да стане безсмъртен. Авторът открива примери за този стремеж към безсмъртие в голямата европейска култура.