Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Грешницата от Лайм Риджис

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1984
Повече информация

или Прелъстената от френския лейтенант

Това е най-нашумялата творба на познатия вече у нас Джон Фаулз - едно от големите имена в съвременната английска проза. „Грешницата от Лайм Риджис“ е по същество исторически роман, защото изобразеният в него свят отстои на повече от сто години от наши дни. Ала целта на Фаулз не е просто да запечата едно отминало време, а да улови динамиката му, да надникне зад неговите табу, да обобщи широк кръг от икономически, социални, културни и нравствено-етични проблеми, засегнали Англия през този условно взет от календарна точка век, за да изследва човешката еволюция и самопознанието на изкуството. Големият успех на романа се дължи на майсторския синтез на традиционализма с новаторството, на историко-литературната и социално-психологическата фактура с увлекателния сюжет.