Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Магелан

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1979
Повече информация

В "Магелан" Стефан Цвайг не се е задоволил с художественото пресъздаване на хронологията. Той е навлязъл дълбоко във фактите, анализирал е психологически тънко подбудите, с които е трябвало да се бори изключителната личност на покорителя на моретата. С голямо проникновение и майсторство писателят е отразил епохата на великите географски открития, независимо от ограничения фактически материал, с който е разполагал.