Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Гуслярски истории (Библиотека „Галактика“ 32)

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1982

В тази книга няма да намерите технократски описания на бъдещето или на чужди светове, нито страховити видения на планетарна катастрофа. Обект на тези изящни съвременни приказки е човекът — от миналото, днешният и бъдещият — с неговото отношение към другите хора, науката и някои жизнено важни въпроси, които Земята днес решава. Творенията на този забележително културен автор, често проникнати от весел хумор, завладяват със своята динамика и с неотменната сериозност на идеите си.