Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Легенда за Света София. Празник в Бояна

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1980

Eдин от възможните подходи при прочита на историческите творби е да се обясни историзмът в тях, да се търси връзката между минало и настояще, да се проблематизира мястото на личността в историята. Валери Стефанов пише: „Обръщайки се към миналото, писателят обикновено се стреми да открои „движещите сили”, онези съвкупности от обстоятелства, закономерности и случайности, които оформят по неповторим начин потока на историческата събитийност” [1]. Този изследователски ракурс е водещ при интерпретирането от Георги Цанев на недостатъчно изследваната повест на Стоян Загорчинов (1889 – 1969) „Легенда за Света София” (1926). Според него: „В „Легенда за Света София” чрез художественото изображение на човека е представено сблъскването между два свята: суровия примитивен свят на славянството и изтънчения духовен свят на Византия” [2]. Творбата