Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Синеокият слепец

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1997

„Съпруг в Коми" е резолюцията, с която авторът на книгата е изключен от университета и екстрадиран поетапно от столицата. Защо? Защото на лятна студентска бригада по социалистическо време го сварват в кревата на младата му хазяйка, която предната вечер го отвела там, хванала го за мъжката му гордост и го приканила: „Ръгай, студенте, ни бой съ - мъжот ми й чак у Коми!"