Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Александър Беляев. Избрани произведения. Том 1

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1988
Отечество
Повече информация

Съдържание:

Човекът амфибия (Человек-амфибия), превод Дона Минчева
Изобретенията на професор Вагнер (Изобретения профессора Вагнера), превод Златко Стайков:
- Човекът, който не спи (Человек, который не спит)
- Амба (Амба)
- Хойти-тойти (Хойти-тойти)
Вечният хляб (Вечный хлеб), превод Лилия Илиева
Златната планина (Золотая гора), превод Лилия Илиева