Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Загадъчната логика на сърцето

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2015
ICU
Повече информация

Анил среща Лина – той е тя и тя е той, ала… наопаки. ЛинА.
Усещането за предопределеност ги връхлита мигновено.
Ала доколко е възможно?
Той идва от Найроби, тя – от Бирмингам. Той е дързък безбожник, тя – ревностна мюсюлманка. Неговото семейство тъне в съмнително охолство, нейното живее в почтена скромност. Той притежава творческия размах на архитект новатор, тя
е сериозна и безкористна, защитник на нравствеността, мира и свободата. Той често нехае, тя – никога. Тя често се колебае, той – никога.
Двама герои и тяхната многолика история, която снове между континенти, религии, мирогледи и поколения, залутана в търсене на пътя, едновременно желан и правилен.
Защото е възможно да познаеш себе си у другия.
Да странстваш из загадъчната логика на сърцето…