Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет

Тази книга е заета до 04.12.2018
1980

Това, което следва, е почерпано от действителността. Макар че много неща промених по реторични съображения, в основата си всичко трябва да се приеме като истина. В никакъв случай обаче не бива то да се свързва с неимоверното множество понятия, отнасящи се към теорията и практиката на дзен-будизма. От друга страна пък, няма и кой знае каква връзка с мотоциклетите.

А кое е добро, Федър,

и кое не е добро —

трябва ли да искаме от когото

и да било да ни каже

тия неща?