Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Дамата с карамфилите

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1991
Ведрина

Със закупуването на една миниатюра от Холбайн, наречена "Дамата с карамфилите", Катрин Лоримър започва да играе рискованата игра на късмета. Тя особено се усложнява, когато Катрин среща Крис - годеника на нейната племенница Нанси... И докато Нанси се потапя все повече и повече в кариерата си на актриса, Катрин започва да се интересува все по-малко от продажбата на своя Холбайн. Увлича я повече любовта на Крис, който разпознава в нея красивата дама от картината. Но какво ли ще стане с Нанси?