Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Хиперболоидът на инженер Гарин (Библиотека

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1987

Философията на инженер Гарин, изобретателя на смъртоносния лъч, свръхиндивидуалиста, влуден от манията за господство над целия свят, се родее с идеологията на фашизма, надигнал глава в началото на двайсетте години.