Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Часовник без стрелки

Тази книга е налична в читАлнЯта.
0000
Повече информация

Вечният житейски кръстопът, на който старите, изморени вече от живота се разминават с младите, току-що навлезли в него, е погледнат през призмата на острите противоречия, раздиращи американския юг.
Кое е странното негърче със сините очи, при какви обстоятелства животът му се е заплел с живота на уважавания съдия, бившия сенатор Клейн и неговия внук Джестър, каква е тайната около трагичния край на Джестъровия баща, младия съдия с възможност за блестяща кариера, запаления идеалист, Джони Клейн, до каква степен грешките на старото поколение ще отворят очите на младите?