Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Венерини коси

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2008
Повече информация

„Венерини коси” е роман за женското начало, каквото според мен е любовта. Мъжът съществува само защото обича жената, той се идентифицира единствено чрез нея, тя осмисля живота му – останалото е кариера, пари, война. Всички герои в романа се преплитат, сливат, съединяват в един – на жената, която иска да има право на любов, да обича независимо от всякакви лагери, войни, несправедливости, тоталитарни режими. Ако я няма тази любов, светът ще се преобърне като лодка, така както на едната ѝ страна са натоварени войната, смъртта, омразата, на другата – тази първа любов на жената.