Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Милостта на малките огледала

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2010
Сиeла
Повече информация

«Милостта на малките огледала» е книга за творенето - в дизайна, в писането, пътуването, в правенето на дом, в изграждането на отношения, в задаването на въпроси към нас самите и към околните. Тя служи на насъщната потребност на човека от красота, себеусъвършенстване, истина и движение напред.
С други думи това са текстове, които съпътстват живеенето ни днес.