Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Когато бях малко момче

Тази книга е налична в читАлнЯта.
1979
Отечество
Повече информация

В тази весела книга Ерих Кестнер разказва за своето детство. Тогава трамваите се теглят от коне, а жените носят шапки с огромни пера. В родния му град - Дрезден, живее истински крал, който обича децата и играчките. Малкият Ерих като всяко весело и жизнено момче учи, играе и прави пакости, на които възрастните често се смеят.

"Оттогава са изтекли повече от петдесет години", обявява трезво календарът, този съсухрен плешив счетоводител в канцеларията на Историята, който контролира летоброенето и подчертава с мастило и линийка високосните години със синьо, а началото на всяко столетие с червено. "Не!" вика споменът и тръска къдрици. "Вчера беше!" и шепнешком, с усмивка добавя: "Или най-много завчера." Кой е прав?
И двамата са прави. Има два вида време. Едното може да се мери с аршин, с компас и секстант. Както се мерят улици и дворни места. Обаче споменът има друго времеизмерение, няма нищо общо с метри и месеци, с десетилетия и хектари. Старо е онова, което е забравено. А незабравимото е бил вчера. За мащаб служи не часовникът, а стойността. А най-ценното, все едно радостно или тъжно, е детството. Не забравяйте незабравимото! Този съвет, струва ми се, не може да бъде даден достатъчно рано.