Заглавия Автори Жанрове Нови заглавия

Евридика 2033

Тази книга е налична в читАлнЯта.
2013
Факел

За разлика от социалистическия реализъм, чиито творци бяха задължени да показват живота не такъв, какъвто е, а какъвто трябва да бъде, авторът на тази книга се е придържал към някакъв фантастичен реализъм. Определението навярно звучи силно, но събитията, заложени в гръбнака на този сюжет са се състояли в миналото. Спомените за тях или са потънали в димната завеса на мистификациите или са забравени. Би могло да се използва и несъществуващото досега жанрово определение: ретрофантастика.
За да се постигне желания ефект и търсеното въздействие, само са сгъстни боите и със широк заха е използвана хиперболата. Затова може методът да бъде наречен и хиперболен реализъм. Авторът е вдъхновен от максимата, че един народ, който не се интересува от своята история, е осъден да я преживее отново.
Можем смело да кажем, че това е творба на антисоциалистическия реализъм, която има за цел да покаже какъв не би трябвало да бъде животът на един народ.